Techniniai reikalavimai – siurblinės su nešmenų atskyrimu

Nuotekų siurblinė turi būti valdoma automatinės valdymo sistemos pagalba, užtikrinančia saugų ir efektyvų siurblinės veikimą.

• Automatinė valdymo sistema turi būti pajungta prie pagrindinio energetikos tinklo ir turi turėti nepriklausomą atsarginę energijos šaltinį atveju, kai pagrindinė energija yra išjungta.
• Sistema turi turėti reikiamus saugiklius ir apsaugas, kad būtų užkirstas kelias per didelėms apkrovoms ar galimoms siurblių pažeidimams.
• Siurblių valdymo sistema turi turėti automatinį ir rankinį valdymo režimus.
• Siurblių valdymo sistema turi būti apsaugota nuo pernelyg aukštos ar per žemos įtampos, pernelyg didelio srovės, elektros smūgių ir kitų elektros tinklo sutrikimų.
• Valdymo sistemos korpusas turi būti vandeniui atsparus ir turi turėti aukšto lygio sandarumo klases, kad užtikrintų sistemą nuo korozijos ir kitų neigiamų aplinkos poveikių.
• Automatinė valdymo sistema turi turėti galimybę perjungti siurblius pagal poreikį, kad būtų užtikrintas optimalus siurblių naudojimas ir ilgesnis jų tarnavimo laikotarpis.
• Sistemoje turi būti įdiegta atbulinio eigos apsauga, kuri užkirs kelią siurbliui suktis atvirkštine kryptimi, kai jis yra išjungtas.
• Automatinė valdymo sistema turi turėti galimybę nuotoliniu būdu sekti siurblių būklę ir veikimą realiu laiku, kad būtų galima greitai reaguoti į bet kokias veikimo problemas ar nesklandumus.
• Valdymo sistema turi turėti galimybę reguliuoti siurblių darbo greitį, kad būtų galima prisitaikyti prie skirtingų apkrovų ir užtikrinti efektyvų nuotekų valymą.
• Visos elektros ir valdymo sistemos dalys turi būti sertifikuotos pagal reikiamus tarptautinius ir vietos standartus.

nuoteku siurblines parametrai

Kokia dar yra pagrindiniai punktai siurblinėms

  1. Gaminio tipas ir paskirtis – tai uždaro tipo nuotekų pumpavimo įrenginys su talpa nuotekoms kaupti ir nešmenims atskirti. Jis skirtas nuotekų surinkimui ir transportavimui iš žemiausio į aukštesnį nuotakyno tašką.
  2. Konstrukciniai parametrai – siurblinės talpa gaminama iš sustiprinto stiklo pluošto (GRP) arba aukšto tankio polietileno (HDPE). EN12050-1 standartą turi atitikti nešmenų atskyrimo sistema su siurbliais.
  3. Aptarnavimo landa: Turi būti iš tos pačios medžiagos kaip ir nuotekų siurblinės korpusas, apšiltinta šilumos izoliacija užtikrinančia 0,035 W/mK šiluminį laidumą.
  4. Dangtis turi būti apšiltintas šilumos izoliacija, vientisas gaminys, varstomas su visa šilumine izoliacija kaip vienas gaminys.
  5. Siurblinės dugnas su nešmenų atskyrimo sistemos talpos dugnas turi būti lygus, o nešmenų atskyrimo sistemos nuotekų kaupimo rezervuaro dungas turėtų turėti nuolydį link siurblių.
  6. Siurblinės komplektacija komplektuojama remiantis projektiniais sprendimais, įskaitant sumontavimą ne mažiau dviejų sausai pastatomų, vertikaliai montuojamų nuotekų siurblių.
  7. Ventiliacija turi būti trys ventiliacijos vamzdžiai iš PVC, PE arba nerūdijančio plieno, ne mažiau kaip d100.
  8. Kopėčios ir aikštelė pagamintos iš nerūdijančio plieno AISI316, aptarnavimo aikštelės pagamintos iš nerūdijančio plieno AISI316 arba polietilenas HDPE arba stiprinto stiklo pluošto (GRP).

Siurblinės sistemos priežiūra ir palaikymas

nuoteku siurblines palaikymmas ir kita prieziura

Eksplotuojant nuotekų siurblines, svarbu skirti pakankamai dėmesio jų priežiūrai ir palaikymui, siekiant ilgalaikio ir patikimo veikimo.

• Nuotekų siurblių patikrinimai ir priežiūra turi būti atliekami reguliariai, siekiant užtikrinti jų tinkamą veikimą ir ilgaamžiškumą.
• Reguliarios priežiūros metu turi būti patikrinta siurblių būklė, šaltinio srautas, šaltinio temperatūra, siurblių naudojimo laikas ir kitos reikšmingos sistemos charakteristikos.
• Bet kokie siurblių ar valdymo sistemos gedimai turi būti nedelsiant nustatomi ir pašalinami, siekiant užkirsti kelią ilgalaikiams ir brangiems remontams.
• Svarbu atlikti reguliarų valdymo sistemos atnaujinimą ir modernizavimą, kad būtų užtikrintas veiksmingas ir efektyvus siurblių veikimas.
• Priežiūros darbus turi atlikti kvalifikuoti specialistai, turintys pakankamai patirties nuotekų siurblinių priežiūroje ir remonte.
• Priežiūros ir palaikymo darbai taip pat turi apimti valdymo sistemos būklės stebėjimą, kad būtų užtikrintas jos patikimas veikimas.
• Visos siurblinės dalys, įskaitant siurblius, ventilius, filtrus ir kitas komponentes, turi būti reguliariai tikrinamos dėl galimų nusidėvėjimo ženklų ir, jei reikia, pakeičiamos.
• Sistemoje turi būti naudojamos tik originalios dalys, siekiant užtikrinti aukštą siurblinės veikimo kokybę ir ilgaamžiškumą.
• Sistemos priežiūra taip pat turi apimti atliekų nuotekų, purvo ir kitų atliekų šalinimą, siekiant užtikrinti efektyvų ir saugų nuotekų valymą.