Techniniai reikalavimai – siurblinės su nešmenų atskyrimu

Nuotekų siurblinė turi būti valdoma automatinės valdymo sistemos pagalba, užtikrinančia saugų ir efektyvų siurblinės veikimą. • Automatinė valdymo sistema turi būti pajungta prie pagrindinio energetikos tinklo ir turi turėti nepriklausomą atsarginę energijos šaltinį atveju, kai pagrindinė energija yra išjungta. • Sistema turi turėti reikiamus saugiklius ir apsaugas, kad būtų užkirstas kelias per didelėms apkrovoms ar …